Pokyny pro přednášející

přihláška k aktivní účasti prodlouženo do 9. 5. 2022

Abstrakt musí být napsán v angličtině a zaslán prostřednictvím on-line přihlášky.
Abstrakt šablona ZDE
 

Pokyny k ústní prezentaci

přednáška 10 min. + 5 min. diskuze

 

Pokyny pro postery

Velikost: 594 x 841 mm (A1)
2 min. prezentace posteru + 2 min diskuze